W związku z tym, iż przekazują nam Państwo (w treści wiadomości e-mail, w formie papierowej, bądź ustnej) dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”), wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, podajemy, iż:

– Administratorem danych osobowych jest spółka PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Sierosławiu; 

– Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane (np. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty, złożenia zamówienia itp. – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora (tj. marketing produktów znajdujących się w ofercie Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane. Państwa dane również mogą być przetwarzane za Państwa zgodą wyrażoną zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a RODO; 

– Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane; 

– Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza obowiązujące przepisy;

– Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług logistycznych i IT, podwykonawcom naszych usług, którzy przetwarzać będą Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO];

– Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.